Cenik

Opis in cenik dodatnih storitev Cena brez DDV v €
Vodenje in izvedba postopka prodaje nepremičnine ( do 3 lastniki), namenska raba,
ne-uveljavljanje predkupne pravice, davčna napoved DPN, kapitalski dobiček, enostavni pravni posel
370,00 €
Vodenje in izvedba postopka prodaje nepremičnine ( do 3 lastniki), namenska raba, ne-uveljavljanje
predkupne pravice, davčna napoved DPN, kapitalski dobiček, urejanje hipotek, služnosti in ostalih
ZK stanj, hramba denarja na fiduciarnem računu…zahtevnejši pravni posel
625,00 €
Sestava prodajne/ najemne pogodbe (do 3 lastniki) 250,00 €
Sestava predpogodbe 100,00 €
Sestava darilne pogodbe 275,00 €
Davčna napoved DPN 100,00 €
Hramba denarja na fiduciarnem računu 10,00 €
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča , prištejejo se morebitne takse 20,00 €
Postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla ob prodaji kmetijskih zemljišč, prištejejo se morebitne takse 100,00 €
Pridobitev drugih listin , prištejejo se morebitne takse 20,00 €
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe ali ob morebitni predčasni prekinitvi pogodbe 45,00 €
Kilometrina- cena za en prevožen kilometer 0,42 €
Nepremičninsko svetovanje na področju nepremičnin 1 ura 250,00 €
Naročeno vodenje ogledov 45,00 €
Dan oglaševanja v sredstvih javnega obveščanja 67,00 €
Vsak ogled nepremičnine s tretjo osebo, je vključen v provizijo. Če se pogodba s strani naročnika
predčasno prekine se vsak ogled zaračuna v znesku
42,00 €
Priprava pogodbe o ari 100,00 €
Priprava aneksa k pogodbi enostavnejše 50,00 €
Priprava aneksa k pogodbi zahtevnejše 100,00 €
Izjava o odstopu od pravnega posla 50,00 €
Primopredaja nepremičnine, prišteje se še strošek kilometrine 30,00 €

Za vsa vprašanja in informacije smo vam na voljo na +386 31 493 043 ali info@kpnepremicnine.si